Welkom op de website van rijschool Rozendale

Lesmethode rijschool Rozendale


Beginfase
Dit is de fase waar je ook het snelst doorheen rolt. Deze fase is een basis voor de algehele bediening van het voertuig en geldt meer als kennismaking van het voertuig. Tijdens de gehele rijopleiding komen steeds alle onderdelen uit deze fase terug en indien het nodig is, wordt er dieper ingegaan op bepaalde onderdelen uit deze fase.

Beheersingsfase
In deze fase leer je het voertuig stap voor stap onder controle te krijgen. Hier leer je veel meer dan alleen alle bijzondere verrichtingen. Vanaf het begin tot aan het einde van deze fase leer je de technisch complexere handeling en hoe je deze ook met andere handelingen moet combineren. Het resultaat geeft je ook een behoorlijke succeservaring en je wordt goed getraind in het "bewust weten" wat je aan het doen bent. Het resultaat van deze unieke training is dat je de handelingen later "minder bewust" hoeft te doen. Het goed en zelfstandig bedienen van het voertuig geeft je nu veel ruimte om een stuk verder vooruit te kunnen kijken in het verkeer. Je hebt voor het bedienen van het voertuig "mentale overcapaciteit" verkregen.

Verkeersfase
In deze fase worden de verkeersregels vertaald naar juiste handelingen voor in de praktijk. Van de standaard verkeerssituaties gaan we over naar gecompliceerde verkeersituaties. Er wordt veel aandacht besteed aan de juiste kijktechniek en het oplossen van situaties in het verkeer. Je moet hier voorbereidende handelingen verrichten en jezelf voorspelbaar maken voor anderen. In het laatste deel van deze fase wordt veel aandacht besteed aan jouw besluitvaardigheid en assertiviteit ten opzichte van alle andere verkeersdeelnemers. Er wordt nu speciaal aandacht besteed aan het dynamische van het verkeer en de timing van het kijkgedrag moet hierop worden afgestemd. Door deze eerste drie fasen goed te beheersen ben je nu in staat te vorspellen wat je zelf moet doen en wat de ander gaat doen. Je bent nu klaar voor jouw laatste fase van de rijopleiding.

Eindfase
Belangrijke elementen uit de voorgaande drie fasen worden naar het niveau van een algehele mentale overcapaciteit opgeschroefd. Het is de basis voor het kunnen aanleren en toepassen van verkeersinzicht op een hoger niveau. Je leert als automobilist een dominante rol te spelen in het verkeer en je bent daarbij in staat andere verkeersdeelnemers te helpen. Er wordt besproken en gekeken naar het vertrouwen dat je in jezelf hebt voor het examen en in hoe je in het verkeer zelf functioneert. Aan het einde van deze fase kun je geheel zelfstandig en veilig aan het verkeer deelnemen. Jouw rijopleiding wordt nu geheel afgerond en je kunt met vertrouwen voor het examen gaan.

Naar boven